Smūgis tarptautiniam nesąžiningam kriminaliniam verslui – sutriuškinta grupuotė, klastojusi prekių tinkamumo vartoti galiojimo terminus

pasenesmaistasPo Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnų atlikto neviešo tyrimo, išaiškinta, gerai organizuota 29 asmenų grupė, tarptautiniu mastu vykdžiusi nesąžiningą kriminalinį verslą didmeninėje bei mažmeninėje prekyboje Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje. Identifikuotas nusikalstamas darinys bandė nusikalstamais veiksmais, klastojant produkcijos galiojimų terminus, išvengiant mokesčių, sukčiaujant, integruotis į legalų maisto prekių prekybos legalizacijos tinklą, kas iš esmės darė tokios komercinės veiklos vykdymą – nusikaltimu ir pavojingu žmogaus sveikatai.

 

Toks sisteminis verslas neteisėtai pelnėsi Lietuvos suklaidintų vartotojų sveikatos sąskaita prekiaudami gyvūninės tiek negyvūninės kilmės maisto produktais dideliais mastais, kurių galiojimo terminas buvo seniai pasibaigęs ir jų galiojimo terminą - organizuotos grupės nariai ciniškai, be jokių skrupulų klastojo ir tokią klastotą ir nesaugią produkciją pardavinėjo Lietuvos žmonėms. Tokio „verslo“ mastai iki šiol nebuvo tirti sistemiškai ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos mastu.

Policijos operacijoje pasitelktos gausios Lietuvos ir užsienio teisėsaugos pajėgos

2023 m. gegužės 23 d. Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai kartu su Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorais, glaudžiai bendradarbiaudami su Prancūzijos, Vokietijos, Estijos, Italijos, Belgijos teisėsaugos pareigūnais bei Europolu, koordinuojant ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūrai Eurojustui, pasitelkdami į pagalbą Vilniaus, Klaipėdos, Kauno vyriausiojo policijos komisariato, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „ARAS“, Kelių policijos tarnybos, kriminalistinių tyrimo centro pareigūnus, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, darbo inspekcijos darbuotojus, atliko tarptautinę teisėsaugos operaciją vienu metu visose šalyse. Policijos operacijos metu vien Lietuvoje pasitelktos gausios policijos ir kitų teisėsaugos bei Valstybinių institucijų pajėgos – dirbo virš 300 pareigūnų ir darbuotojų.

Tarptautinė operacija detaliai buvo planuojama ir derinama Eurojusto organizuotų koordinacinių pasitarimų metu. Operacijos dieną Eurojuste buvo įsteigtas koordinacinis centras, kuriam veikiant realiu laiku tarp šalių buvo koordinuojami atliekami veiksmai. Jos metu į pagalbą taip pat buvo pasitelktas Europolo mobilus duomenų keitimosi ir analizės ofisas, kuris leido realaus laiko režimu užtikrinti greitą apsikeitimą informacija su užsienio partneriais, atlikti duomenų srautų paėmimą bei analizę vietoje.

Tai vienas pirmųjų tokių tyrimų teisėsaugos praktikoje, kurio reikėjo imtis nedelsiant reaguojant ir atsižvelgiant į maisto vartotojų atžvilgiu naudojamą apgaulę siūlant vidaus rinkai nekokybiškus produktus, galimus žmogaus sveikatai pavojingus padarinius ir siekiant nutraukti nekokybiškos ir nesaugios produkcijos pateikimą į rinką ir taip apsaugoti Lietuvos vartotojus.

Italijos teisėsaugos institucijos taip pat pradėjo plataus masto tyrimą nukreiptą į Italijoje veikiančias organizuotas nusikalstamas grupuotes vykdančias analogiškas nusikalstamas veikas bei prekinių ženklų klastojimą dideliais mastais. Italijos kolegų atliekamas tyrimas, atsižvelgiant į šios tarptautinės operacijos gautus rezultatus, ženkliai plėsis.

Bendros teisėsaugos operacijos metu Lietuvos prašymu užsienio šalyse buvo sankcionuota 10 kratų įmonėse ir sandėliuose, penkiose stambių Vokietijos ir Prancūzijos įmonių logistikos sandėliuose atliktos apžiūros, atlikti dokumentų poėmiai, apklausti 9 atsakingi asmenys, paimtos kompiuterinės laikmenos, daiktai reikšmingi tyrimui, įšaldytos lėšos sąskaitose galimam civilinio ieškiniui ir turto konfiskavimui užtikrinti.

Tuo pačiu laiku gausios Lietuvos teisėsaugos pajėgos atliko virš 60 kratų, sulaikyti 26 įtariamieji, apklausti asmenys, įteikti pranešimai apie įtarimą visiems įtariamiesiems bei 5 - iems juridiniams vienetams, atlikti didelės apimties procesiniai veiksmai sulaikymai, kratos, kurios tęsėsi kelias dienas ir tęsiasi iki šiol dideliuose įtariamųjų slaptuose sandėliuose, skaičiuojami didelio masto įvežtos produkcijos kiekiai. Pasiektas vienas iš pagrindinių šios operacijos strateginių tikslų - sulaikyti šios organizuotos grupės pagrindiniai organizatoriai ir lyderiai. Atlikus kratas organizuotos grupės valdomose juridinių asmenų buveinėse, slaptuose maisto klastojimo, prekių galiojimo terminų klastojimo sandėliuose, prekybos tinklų taškuose, parduotuvėse, automobiliuose, atsakingų asmenų gyvenamosiose vietose ir kitose patalpose surastas milžiniškas kiekis maisto prekių su pasibaigusiu galiojimu, paruošti produkcijos ruošiniai pardavimui vidaus rinkai, reikšmingi tyrimui „juodosios buhalterijos“ dokumentai, užrašai, prekių galiojimo terminų klastojimo įranga, medžiagos, įrankiai bei nusikalstamu būdu įgyti grynieji pinigai, kiti suklastoti ir tyrimui svarbūs dokumentai, laikmenos, serveriai, telefonai.

Nusikalstama veikimo schema

Lietuvoje registruotų įmonių akcininkai ar vadovai, veikdami skirtingų sudėčių organizuotoje grupėje, susidedančių iš 3 organizatorių, subūrę nusikalstamą grupuotę iš 29 asmenų bei 5 juridinių vienetų, veikdami įsteigtų įmonių vardu nuolat pirko iš Prancūzijoje ir Vokietijoje registruotų bendrovių dideliais mastais įvairių prekių (gyvūninės ir negyvūninės kilmės) su besibaigiančiu tinkamumo vartoti galiojimo terminu ir draudžiamas realizuoti maisto prekes su jau pasibaigusiu tinkamumo vartoti galiojimo terminu ir laikė slaptuose sandėliuose Lietuvoje. Jas sandėliavo tam neturėdami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimo sandėliavimo veiklai vykdyti. Siekdami jas realizuoti ženkliai aukštesnėmis kainomis organizavo masiškai maisto prekių vartojimo galiojimo laikotarpio klastojimą. Naudojo tam specialias priemones, įrankius, trindami, naikindami pirminius įrašus, atspausdindami etiketes su naujomis galiojimo datomis nurodydami dar ne mažiau vienerių ar kelerių metų ilgesnį galiojimą, taip iš esmės pakeisdami maisto prekių vartoti galiojimo laikotarpio ir prekių gamybos partijų numerių etiketes ar privalomus prekių pakuočių gamintojo užrašus/privalomą ženklinimą, jas realizavo vidaus rinkoje per jų pačių valdomas įmonių priklausančias arba per kitų prekybos tinklų parduotuves ir taip sandorių metu suklaidinę jų parduodamų prekių pirkėjus, apgaule užvaldė svetimą turtą, iš to neteisėtai pelnėsi visuomenės sveikatos sąskaita.

Suklastoję, jų pačių žargonu tariant “ pagydžius”, maisto prekių galiojimo datas, prekių gamybos partijų numerių etiketes ar privalomus prekių pakuočių gamintojo užrašus/privalomą ženklinimą, pasinaudodami jų įsteigtomis 5-iomis įmonėmis dideliais mastais realizavo tokias nesaugias prekes per jų valdomų įmonių priklausančias arba per kitų prekybos Lietuvos tinklų parduotuves ir taip sandorių metu suklaidinę jų parduodamų prekių pirkėjus, apgaule užvaldė svetimą turtą, iš to neteisėtai pelnėsi vartotojų sveikatos sąskaita.

Vien tik pirminiais duomenimis - parduotų maisto prekių su suklastotu galiojimo terminu vertė viršija 1,2 mln eurų sumą. Duomenys bus tikslinami, analizuojami kratų metu gauti rezultatai, skaičiuojamas nesaugios produkcijos kiekis, todėl galimai realizuotų prekių vertė bus ženkliai didesnė.

Be to, organizuotos grupės lyderiai siekdami nuslėpti tikrąsias įsigytų ir realizuotų prekių vertes bei kiekius ir išvengti mokesčių, tyčia jų visų neapskaitė bendrovių buhalterinėse apskaitose, valstybinei mokesčių inspekcijai deklaravo ženkliai mažesnes šių prekių įsigijimo bei pardavimo vertes, arba jų visiškai nedeklaravo, tokiu būdu į bendrovių buhalterinę apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis, o taip pat melagingai deklaravo, išrašydami tikrovės neatitinkančius dokumentus – PVM sąskaitas faktūras virš 1 mln eurų sumą. Parduodamos prekės realiai nebuvo išvežamos iš Lietuvos Respublikos teritorijos, taip klastojant dokumentus, tokios prekės buvo pristatomos tiesiogiai į juodąją rinką ir ONG įkurtų tinklų prekybos taškus, nemokant mokesčių, dėl ko padaryta žala valstybės biudžetui, kurios mastas bus tikslinamas atlikus tyrimą ir gavus specialistų išvadas.

Organizuotos grupės lyderiai ir padėjėjai bei vykdytojai, bendrovių vadovai ir nesąžiningais komerciniais ryšiais siejami asmenys įtariami padarę nusikaltimus, numatytusLR Baudžiamojo kodekso LR BK 25 str. 3 d. (Organizuota grupė) 182 str. „Sukčiavimas", 222 str. „Apgaulingas apskaitos tvarkymas" ir 300 str. „Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu", 202 str. 1 d. „Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla“. Tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras.

Įtariamiesiems, padariusiems šias nusikalstamas veikas, gali grėsti laisvės atėmimo bausmė iki 8 metų.

Dviem sulaikytiems pagrindiniams nusikalstamo verslo organizatoriams skirtos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimai, kitiems švelnesnės. Tikėtina, kad įtariamųjų ratas plėsis.

Siekiant atlyginti galimą žalą valstybei, galimam turto konfiskavimui ar išplėstinio turto konfiskavimui užtikrinti įtariamiesiems apribota jų nuosavybės teisė į kratų metu paimtas transporto priemones, rastas pinigines lėšas ir nekilnojamąjį turtą.

Įtariamieji turės pasiaiškinti dėl rastų per kratas pinigų, nekilnojamojo ir kito turto kilmės.

 Mokestiniai pažeidimai

 Minimos policijos operacijos metu Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai atliko mokesčių mokėtojų kontrolės veiksmus, kurių metu patikrinta grynųjų pinigų apskaita kasos operacijų atlikimo vietoje, bei atliktas prekių likučių patikrinimas ir už  grubius nustatytus pažeidimus atsakingi asmenys patraukti administracinėn atsakomybėn.

 Maisto prekių saugumas vartoti ir jų prekybos suspendavimas

Maisto tvarkymo subjektai, sužinoję, kad maistas gali būti nesaugus ir suklastotas, privalo nedelsdami nutraukti jų pateikimą rinkai, informuoti vartotojus, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir imtis kitų tinkamų veiksmų rizikai vartotojų sveikatai pašalinti.

Todėl policijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams, tyrimo metu neatidėliojant įvertinus aplinkybes bei nustačius nesaugius ar suklastotus maisto produktus, jų paplitimo mastą prekybos taškuose, bus uždrausta tiekti į rinką, o už juos atsakingi maisto tvarkymo subjektai bus įpareigoti susigrąžinti nesaugius ar suklastotus maisto produktus iš vartotojų, pašalinti iš rinkos ir/ar sunaikinti tokį maistą. Policija ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba šį darbą jau atlieka.

Savalaikis ir operatyvus teisėsaugos reagavimas į tokio nusikalstamo verslo mastą, užkirto kelią plėstis šiam verslo dariniui. Taip užkirstas kelias nesaugios produkcijos patekimui į Lietuvą, apsaugoti Lietuvos vartotojai.

 

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode